Sứ mạng

SỨ MẠNG

 Pháp Âu luôn ý thức sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người do đó thông qua chuỗi các hoạt động: nghiên cứu - sản xuất - tiếp thị - phân phối các sản phẩm và dịch vụ mang lại sức khỏe cho con người, Pháp Âu luôn cam kết cung cấp cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất nhằm phục vụ tốt nhất cho việc phòng và chữa bệnh cho con người. Phấn đấu trở thành nhà tiếp thị và phân phối dược phẩm chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, luôn là người bạn cho sức khỏe của mỗi gia đình Việt Nam.