Chợ Thuốc HaPu

Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B

DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:

TT
Tên Nhà thuốc

 
Địa chỉ nhà thuốc Sản phẩm
1 Quầy thuốc số 111 Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN B
2 Quầy thuốc số 106 Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN B
3 Quầy thuốc số 102 Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN B
4 Quầy thuốc số 209 Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN B
5 Quầy thuốc số 211 Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN B
6 Quầy thuốc 303 Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN B
7 Quầy thuốc 312A Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN B
8 Quầy thuốc 341 Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN B
9 Quầy thuốc 412A Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN B
10 Nhà thuốc Trung Dũng 100/ 168 Ngọc Khánh B
11 Nhà thuốc Việt Pháp 101/ 168 Ngọc Khánh B
12 Quầy thuốc 12C9 101/ 168 Ngọc Khánh B
13 Quầy thuốc 130/168 NK 130/168 Ngọc Khánh B
14 Quầy thuốc 31 Láng Hạ 31 Láng Hạ - Đống Đa Hà Nội B
15 Quầy thuốc 112 C8 101/ 168 Ngọc Khánh B
16 Cty TM Ngọc Khánh 31/31 Láng Hạ B
17 Quầy 105/168 Ngọc Khánh- Chị Nhung B
18 NT  Hồng Nhung 116  Ngọc Khánh- ba Đình B
19 Quầy 102 C168 Ngọc Khánh 04.372.45418- CHị Liên B