Nam Định


Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:


STT Tên khách hàng Địa chỉ Sản phẩm  
Điện thoại
1 Bùi Thị Hậu Chợ Gạo, Thành Lợi , Vụ Bản, NĐ B 03503820 834
2 Nguyễn Thị Dung Giao Thủy , NĐ B 0914 407 239
3 Mai Lân Đại Đồng, Giao Thủy, NĐ B 0915 320 589
4 Phan Thị Bảo Châm TT Ngô Đồng , Giao Thủy, NĐ B  0948 196 119
5 Trần Văn Vọng TT Lâm ,Ý Yên, NĐ B  0915 424 039
6 Trần Trọng Du Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, NĐ B  0983 301 202
7 Trần Văn Phòng Chợ Bể, Giao nhân ,Giao Thủy, NĐ B  0948 196 119
8 Nhà Thuốc Mai Năm TT Yên Định, Hải Hậu, NĐ B  03503 877 558
9 Phan Thị Thủy 124Trần  Đăng Ninh, NĐ B  0350 386 1714
10 Trần Thị Mai 189 Trần thái Tông, NĐ B  0915 320 589
11 Vũ Thị Thúy Hà Nam Hải ,Nam Trực ,NĐ B  0916 137 532
12 Trần Thị Liên Cầu Lê, Mỹ Lộc, NĐ B  0943 957 975
13 Nguyễn Thị Thu Thủy 156 Đường điện Biên, NĐ B  03503 840 401
14 Lê Thị Hạnh 108 Bến thóc , Trần Hưng Đạo, NĐ B  0914 848 115
15 Lê Văn Minh TT Quỹ  Nhất,  Nghĩa Hưng, NĐ B  03503 872 404
16 Lưu Thị Thủy xã Trung Đông, Trực Ninh, NĐ B  0912 9958 299
17 Hiệu thuốc Duy Tuấn Chợ Ái, Ý Yên, NĐ B   0350 3825 081
18 Nguyễn Thị Thương Chợ Đền, Xã Trực Hưng, NĐ B 0350 3947 625
19 Nguyễn Thị thương Huyền 2A  Tầng số 2  Trần Huy Liệu, NĐ B 0350 352 9609
20 Nguyễn Thị Tân Cầu Giang ,TT Mỹ Lộc, NĐ B 0946 563 799
21 Dương Thị Hiền 29 Trần Huy Liệu ,TT Gôi, NĐ B 0948422 913
22 Bùi Thị Hà 93 Hàng Sắt, NĐ B  0350 3846 864
23 Bùi Thị Lý khu 4A, Ngô Đồng ,Giao Thủy, NĐ B  0987 025 909
24 Trần Thị Thủy TT Ngô Đồng ,Giao Thủy, NĐ B  0914 656 676 
25 Bùi thị Hà Giao Phong, Giao Thủy , Nam Định B  0977 442 196
26 Nguyễn Thị Hòa Xuân Tiến , Xuân Trường , NĐ B  0946 426 106
27 Nguyễn Thanh Hương Xuân Vinh ,Xuân Trường, NĐ B  0125 721 7888
28 Nguyễn Thị Đào Tổ 18  Xuân Trường, Nam Định, NĐ B  0350 388 9336
29 Phan Thị Thủy 85 Đường Điện Biên,Trực Ninh, NĐ B  0350 3388 1356
30 Nguyễn Thương Huyền 2A2  Trần Huy Liệu, NĐ B  0123 7755 837