Quận 4Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:


STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện thoại
1 NT Sao Mai 269 Lô K Chung Cư Hoàng Diệu, Q.4 B
0918364334
 
2 NT Bích Châu Số 2 Lô B1 Chung Cư, Phường 3, Q.4 B 0937 238 249
3 NT Số 25 163C Xóm Chiếu, Q.4 B
0908566923
4 HT Số 53  
224 Lô J Khu Tái Thiết Hoàng Diệu, P 08, Quận
04
B
0995044519