Điện Biên

  
Ký hiệu sản phẩm:


- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:


STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Địện thoai
1  
Quầy thuốc số 9
Trung tâm chợ Búng Lao - H Tuần Giáo B 0972946771
2  
Quầy thuốc số 14
Khối Đoàn Kết - TT Tuần Giáo B 0989013883
3 Quầy thuốc số 6 Chợ Tuần Giáo - H Tuần Giáo B 01273713564
4 Quầy thuốc số 5 Chợ Tuần Giáo - H Tuần Giáo B 01239178877
5 Quầy thuốc số10 Thị trấn Mường Ăng B 02303865194
6  
Quầy thuốc số 17
Tổ 7 - TT Mường Ăng B 0984486028
7 Quầy thuốc Huyền Trang Số 20 Tổ 13 - P Thanh Bình B 0988206975
8 Quầy thuốc số 19 Đội 11 -X Thanh Xương B 01667211098
9 Quầy thuốc số 9 Dđội 5B- xã Thanh Luông B 0915485166
10 Quầy thuốc số 52 Đôi 4 xã Thanh Yên B 0986329350
11 Quầy thuốc số 6 Chợ trung tâm 2 B 01685921186
12 Quầy thuốc số 4 Chợ Bản Phủ B 0983160012
13 Quầy thuốc số 11 Đội 3 xã Pom Lót B 0946272128
14 Nhà thuốc số 1 Tổ 7, P Tân Thanh B 0986260099
15 Quầy thuốc số 13 Phố 3, P Thanh Trường B 0913353990
16 Nhà thuốc Ngọc Mai CHợ Bản Phủ B 01686778027
17 Nhà thuốc Thành Hằng Tổ  10, P Noong Bua B 02303720723
18 Nhà thuốc số 3 Tổ 5, P Mường Thanh B 01685120163
19 Hiệu thuốc số 1 Thị xã Mường Lay B 0948101850
20 Nhà thuốc số 28 Nhường Nhé B 01687463206
21 Nhà thuốc Thiên Thảo Tổ 3 P Tân Thanh B 01654161889
22 Nhà Thuốc Mai Lan Tổ 5 P Mường Thanh B 0912205265
23 Nhà thuốc số 4 TT Mường Trà B 01633522138
24 Quầy thuốc Anh Thư Đôội 4 xã Thanh Hưng B 01687120280
25 Quầy thuốc số 5 Luống Am B 0123620706
26 Nhà thuốc Tú Anh Tổ 13 P Him Lam B 0914582492
27 Nhà thuốc Tuấn Thanh Chợ trung tâm 2 B 01273802345
28 Nhà thuốc Minh Ngọc P Him Lam B 0979920355
29 Nhà thuốc Yến Nhi Tổ 28 P Mường Thanh B 01694109628
30 Nhà thuốc Thanh Dũng Phường Tân Thanh B 02303720723
31 Nhà thuốc số 6 Tổ 10 P Thanh Trường B 0982508466
32 Quầy thuốc số 3 Tổ 8 P Mường Thanh B 09860811158
33 Nhà thuốc Ngọc Thanh P Thanh Bình B 0976066873
34 Quầy thuốc số 10 Đôội 17 xã Poom lót B 02303862132
35 Nhà thuốc Bệnh viện Tổ 06 phường Noong Bua B 01698755891
36 Quầy thuốc Quân Anh Phường NaLay, TX Mường Lay B 0985574442
37 Quầy thuốc Tam Viện Chà Cang - Mường Nhé B 02303743746
38 Quầy thuốc số 1 TT Tuần Giáo B 0972417111
39 Nhà thuốc Thanh Nga P Nam Thanh B 01679320779
40 Nhà thuốc Thành Oanh Mường Nhé B 0123648263
41 Quầy thuốc số 5 Nà Tấu B 01686163255
42 Nhà thuốc Bích Thuận P Him Lam B 0985116498
43 Quầy thuốc số 52 Mường Phồn B 01635564499
44 Quầy thuốc số 02 Mường Toong B 0975315402
45 Phòng khám Chí Tâm TT Tuần Giáo B 0919768420
46 Quầy thuốc Hương Thọ TT Mường Nhé B 0983120821
47 Quầy thuốc Bản Phủ Chợ Bản Phủ B 01643981296
48 Quầy thuốc số 3 Chợ Bản Phủ B 0983160012
49 Quầy thuốc số 28 Tủa Chùa B 01682869260
50 Quầy thuốc số 4 Chợ Nam Thanh B 01666061039
51 Quầy thuốc số 3 TT Mường Ang B 0979055724
52 Quầy thuốc cô Tuyến TT Mường Trà B 0979276083
53 Quầy thuốc số 26 Chợ Mường Thanh B 0963784776
54 Quầy thuốc số 4 Xã Noong Luống B 01649994835
55 Quầy thuốc cô Xuân xã Thanh Yên B 02303954303
56 Quầy thuốc Tân Biên xã Tân Biên B 01627640436