Hóc Môn

STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện thoại
1 NTTN Đức Trí
 
31/1 Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
 
B
0862738479
2 NT Nhị Lân
 
113/2 E Song Hành Quốc Lộ 22, ấp mỹ hoà 3, tân Xuân, Hoc Môn
 
B
0934116088
3 Đại lý 67
 
4/1A QL1A Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
 
B
0934116088
4
NT Trương Phượng 
E99 Quốc Lộ 22, Trung Chánh, Hóc Môn 
B
0907003678