Đồng Nai

 
 
STT
Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Sản Phẩm Điện Thoại
1 CTDP Thùy Châu 50/7, Kp5 - P.Tân Biên B 0902981268
2 Sơn Minh - Mẫn 160, Phan Đình Phùng, P.Trung dũng B 0935383838
3 Sơn Minh - Minh 137,  Phan Đình Phùng, P.Trung dũng B 0908791569
4 Nt. Phú Trí 17c phường trảng Dài B 01223310358
5 NT.1437 Kp 5, P. Tân Biên B 0909157800
6 Nt. Linh Trang 107/3 kp3, p.Tân Biên B 0913941517
7 NT. Ngọc Nguyên 101/4 , kkp10, P. Tân Hòa B 0949906203
8 NT. Ngoc Linh 177/3, Kp4,Tân Biên B 0613882228
9 NT. Ngoc Thu 32, Đường 30-04 , P. Quyết Thắng B 01695952324
10 NT. Đông Hưng 2/22A B 0616293548
11 Nt. Xuân  ĐỒNG 28/3C, Đường Đồng khởi B 0908904076
12 NT. Đức Long 93/76C, Đồng khởi B 0613890442
13 Nt. Minh Trung 18/3,  Kp8, P.Tân biên B 0908785995
14 Nt. Mai ka 95/47,  Phạm văn Thuận, Tổ 30, kp4, B 0618822655
15 Quầy 1378 115 30/4,Quyết Thắng B 0613917907
16 NT LỘ Đức 96/2 KP 5, P. Tân Hòa, Biên Hòa B 0613981263
17 Nt Tư Nhân 22 F18B, KP5, Tân Hiệp B 01687254748
18 Quốc Huy 94 Trường Chinh, Kp4, trảng Bom B 0613864824
19 NT Thanh Liêm Tổ 32, khu cầu xéo, thị trấn long thành B 0613844323
20 NT Thanh Liêm 2 Ấp phước hòa, xã long phước long thành B 0613558226