Cà Mau

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Sản Phẩm Điện Thoại
1 Đức An Đường 36 Đề Thám, P2,TP.Cà Mau B 0918 661616
2 Vĩnh Thuận 6C Trưng Nhị, P2.TP Cà Mau B 0947 779396
3 Minh Tinh Đường 10C Trưng Nhị, P2.TP Cà Mau B 0907 864709