Quận Bình Thạnh

Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:

 
 


Tên Nhà thuốc


 
Địa chỉ nhà thuốc Sản phẩm
Sản Phẩm
 
Điện thoại
1 HT Số 7
185B  Nguyễn Văn Đậu, Q. Bình Thạnh


 
B 0902745202
2
NT Minh Hường

447 Nơ Trang Long, F13, Q Bình Thạnh


 
B 0835532116
3 NT Hồng Lan
52 (13 cũ)Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Bình Thạnh


 
B 0835140062
4 NT Mỹ Hằng
360 Lê Quang Định, P.11, Q. Bình Thạnh


 
B 0908476688
5 NT Hạnh Xuân Đường
92 Vũ Tùng, P1, Bình Thạnh


 
B 0838417214
6 NT Thiên Phước
307 Lê Quang Định, P.7, Bình Thạnh


 
B 0835153458

 
7
NT Đại Phước Xuân
88 Vũ Tùng , Phường 1, Quận Bình Thạnh
B  
8 NT Phương Thành  
193 Hoàng Hoa Thám.P6
B 0907139709
9 HT 55  
218 Bình Quới.P.28.Q.Bình Thạnh
B 0988.748.074
10 NT Hoàng Dung         266 Phan Văn Trị.P.22      B 090.810.300
11 NT Hoàng Diệu
365 Bình Qưới, P.28, Q.Bình Thạnh
B
0919539460