Quận 7

Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:


STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện thoại
1 NT Tân Mỹ 58 Tân Mỹ, P. Tân Phú, Quận 7 B 0907959496
2 NT Phú Thịnh 2 150 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7
B
0987876682
3
NT Thiện Nhân
165 Trần Xuân Soạn, Q.7
B
0909645644
4
NT Mai Anh
2F Đường Số 10, P. Tâm Quy, Q.7
B
0907688450