Bà Rịa Vũng Tàu


STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Sản Phẩm Điện Thoại
1 NT Ngọc Châu 12 Lê Quý Đôn –TP BR B 01695572346
 
2 NT Gia Tường
 
17 ĐỔ CHIỂU TP VT
 
B 0933161721
 
3 NT Hiền Vinh
 
79 BA CU TP VT B 0918286111
 
4 NT NGUYỄN LÊ
 
218 NGUYỄN THANH ĐĂNG TP BR
 
B 0906334656
 
5 NT PHƯƠNG LAN
 
114 NGYỄN CHI PHƯƠNG TP VT
 
B 0937250978