Thành phố Hải Phòng


Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:


STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện thoại
1 HT An Lão Vàng Xá, Quốc Tuấn, An Lão,HP B 01682066891
2 HT An Lão Chợ Kênh, Quang Trung, An Lão,HP B 0956133927
3 HT An Lão Ngã 3, An Tràng, An Lão, HP B  
4 HT An Lão Nhà máy nước An Lão, HP B 0934235560
5 HT Kiến An Trần Minh, Phù Lưu, Kiến An, HP B 0934292329
6 NT 340 340 Trường Chinh, Kiến An, HP B 0904722861
7 HT Kiến An Tràng Minh, Phù Lưu, Kiến An, HP B 0934270329
8 HT Kiến An Chợ Bến Phà, Kiến An, HP B  
9 HT Kiến An 34 cổng viện Nhi Đức, Kiến An, HP B 0986978598
10 NT Vũ Tôn 846 Trường Chinh, Kiến An, HP B 0912913255
11 HT Kiến An 568 Trần Tất Văn, Kiến An, HP B 0313691514
12 HT Kiến An 12 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An, HP B 0914618533
13 HT Kiến Thụy Kiến Quốc, Kiến Thụy, HP B 0972786298
14 HT Kiến Thụy Cao Bá, Đại Hà,Kiến Thụy, HP B 0313627075
15 HT Kiến Thụy Trà Phương, Kiến Thụy, HP B 0962156896
16 NT Ngọc Linh Tú Sơn, Đại Hợp, Kiến Thụy,HP B 0918631418
17 HT Kiến Thụy Tú Sơn, Đại Hợp, Kiến Thụy,HP B 0912969879
18 HT Kiến Thụy TT Núi Đôi, Kiến Thụy, HP B 0904194846
19 HT Hải Phòng 89 Phường Lựu, Hải An, HP B 0917842488
20 NT Thành Bách Kiến Sơn, Hải An, HP B 01204187569
21 NT Lan Trường Nam An, Vĩnh Bảo,HP B 01684541795
22 HT Hải Phòng Cộng Hiển, Vĩnh Bảo, HP B 0934518538
23 NT Hải Yến 182 Tân Hòa,Vĩnh Bảo,HP B 0313885027
24 NT Huyền Quang 88 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, HP B 0945123731
25 NT Thành Đông Chợ Đình Đoài, Đồ Sơn, HP B 0948266255
26 NT Tùng Linh 1T36 Đình Hạ, Hòa Bình, Hồng Bàng, HP B  
27 HT Hải Phòng Chợ Cam Lộ, Hùng Vương, Hồng Bàng,HP B 0982155690
28 HT Tiên Lãng TT Tiên Lãng, HP B 01225613468
29 NT Trang Thương An Dương, HP B 01698990339
30 NT Nga Chi Tôn Đức Thắng, An Dương, HP B 0313862088
31 QT Anh Ngọc Đường Máng Nước, An Dương,HP B 0946759965
32 HT Kiến Thụy Ngã 3, Đaih Phúc, Dương Kinh, HP B 0313981877
33 NT Thanh Lương 200 Ngô Quyền, Quang Trung, HP B 01692588189
34 NT Minh Ngọc 273 Đông Khê, Ngô Quyền, HP B 01228359882
35 NT Nguyễn Thị Huỳnh 258 Trần Thành Ngọ, HP B 0945573227
36 HT Hải Phòng 222 Miếu, xã Lê Chân, HP B 01677441606
37 HT Hải Phòng 85 Lê Lai, Lê Chân, HP B 0915720933
38 NT Bảo Tâm Đường Vòng VẠn Mỹ, Ngô Quyền,HP B 0974375076
39 HT Hải Phòng 75 Vũ Chí Thắng, Lê Chân, HP B 0918914268
40 HT Hải Phòng 57 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, HP B 0904191838