Khánh Hòa

STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện thoại
1 Thanh Hưng Đường 23 tháng 10, Tp. Nha Trang B  
2 NT 45 Tuệ Tĩnh, Tp. Nha Trang B