Ninh Bình

Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:


STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện thoại
1 Chị Tuyết Yên Lâm, Yên Mô, NB B 0303837259
2 Nguyễn Lộc Minh Thiên Tôn, Hoa Lư, NB B 0303624249
3 Đinh Thị Phượng Ninh Phúc , NB B 0303884333
4 Đào Ngọc Quang Yên Từ ,Yên Mô. NB B 0902084701
5 Chu Thị Oanh Chợ Rồng ,NB B 01697739297
6 Nguyễn Thị Hiền Thanh Bình , NB B 0912315846
7 Chị Nương Khánh Phú ,Yên khánh, NB B 0944030646
8 Đỗ Thị Hồng Anh Yên Mạc, Yên Mô, NB B 01214004497
9 Đinh Công Nghĩa Gia Viễn, NB B 0916510603
10 Lê Văn Ninh Gia Thúy, Gia Viễn, NB B 01654219030
11 Nguyễn Thị Nguyệt Phát Diệm, Kim Sơn, NB B 0931268856
12 Trần Văn Tuấn Yên Quang,  NB B 0985417654
13 Hoàng Thu Hà Duy Hậu, Kim Sơn ,NB B 0303507122
14 Phạm thị Tuyết Kim Mỹ, Kim Sơn, NB B 0972592406
15 Lương Thị Lý Cồn Thoi, Kim Sơn, NB B 01666074466
16 Lê Tiến Thành Kim Mỹ, Kim Sơn, NB B 0916311700
17 Mai Thị Huyến Lưu Phương, Kim Sơn , NB B 0918591038
18 Vũ Thị Huệ Khánh Cương, Yên Khánh, NB B 01246650288
19 Trần Anh Quang Khánh Nhạc, Yên Khánh, NB B 01236099524
20 Nguyễn Thị Hoan Trương Hán Siêu,  NB B 0320483567
21 Vũ Thị Tăng Khánh Trung , Yên Khánh, NB B 0303843311
22 Chị Dương Yên Quang , NB B 01689000965
23 Phạm Minh Hằng Chợ Xanh, Yên Khánh,  NB B 01234101676
24 Nguyễn Thị Hoa Ninh Mỹ, Hoa Lư, NB B 0946024642
25 Nguyễn Thị Nga Khánh Phương ,Yên Khánh, NB B 0120508006
26 Nguyễn Thị Huyền Gia trấn, Gia Viễn, NB B 0943269367
27 Đỗ Văn Thanh Gio Lâm, Nho Quan, NB B 01698932126
28 Lê Xuân Thảo P.Thanh Bình,  NB B 0914963938
29 Nguyễn Văn Thanh Gio Lâm,  Nho Quan,  NB B 0973119784
30 Nguyễn Thị Huyền Phố Rịa , Nho Quan,  NB B 0979000057
31 Vũ Thị Bảy Kim Sơn -  Ninh Bình B 0904.862.607
32 Trần Thị Thục Kim Sơn -  Ninh Bình B 0303.862.110
33 Chị Miền Đông Minh - Thái Bình B 01698.777.989
34 Vũ Thị Bẩy Kim Sơn- Ninh Bình B 0904.862.607
35 Trần Thục Kim Sơn - Ninh Bình B 0303.862.110