Quận 9

Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:


STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện Thoại
1 NT Công Hiển 259 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q.9 B  
2 NT Gia Lương 8 Số 1, Khu Phố 5, Đình Hội, Phước Long B, Q9 B  
3 NT Hồng Phúc 71 Dương Đình Hội, Phước Long B, Q.9 B  
4 NT Hoàng Lê
543 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9
B  
5
NT Minh Phước
133, Đường số 5, P.Phước Bình, Q9
B