Hỏi : Sản phẩm Cốm BabySmile dùng bao lâu thì có cải thiện các tình trạng như Biếng ăn, Còi xương, Suy dinh dưỡng ?

Trả lời :  Với trẻ biếng ăn khi dùng Cốm BabySmile  sẽ có cải thiện rõ rệt trong vòng 2 ngày đến 01 tuần. Còn với các trường hợp chậm lớn, còi xương suy dinh dưỡng thì phải dùng dài ngày, thường thì một đợt dùng khoảng 4-6 tuần sẽ có hiệu quả. Sau đó nên cho bé nghỉ một thời gian rồi tiếp tục dùng thêm đợt khác nếu thấy cần thiết.