Quận Hoàn Kiếm


STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Sản Phẩm Điện Thoại
 
 
1
 
NT Duy Anh
 
11B Tông Đản - Hoàn Kiếm
 
B
 
043.934.4851
 
2
 
NT Thanh Mai
 
15 Hàm Tử Quan - Hoàn Kiếm
 
B
 
0915.252.918
 
3
 
NTTN
377 Bạch, Hoàn Kiếm  01677730979
4
NT Hà Giang
269 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm B 01677730979
5
NTTN
35 Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm B 0439283926
6
NT Nguyễn Tiến
18 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm B 048252985