Quận Ba Đình

STT Tên Nhà Thuốc Địa chỉ sản phẩm  số điện thoại
1 NT Việt Anh 130 Ngọc khánh, Ba Đình B 0462.920.335
2 NT Nghĩa Hưng 145 Đội cấn- Ba  Đình B  
3 NTTN 28 Đội Cấn, Ba Đình B 0983431152
4 NT Nghĩa Hằng 37/97 Văn Cao, Ba Đình B 01632995868
5 NTTN 30 Lô A Khu 7.2h Vĩnh Phúc, Ba Đình B 0944222618
6 NT Yến Vi 30/629 Kim Mã, Ba Đình B  
7 NT 327 Kim Mã 327 Kim Mã, Ba Đình B 0438464521
8 NT Hạnh Phúc 120 H2 Thhàn Công, Ba Đình B 0975890759
9 NT Nga 136 Phúc Tân, Ba Đình B 0976973852
10 NT Thanh Lan 369 Đội Cấn, Ba Đình B 0983111470
11 NTTN 111 -K7 Thành Công, Ba Đình B 0437721619