Bình Định

STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện thoại
1 Công ty dược Hưng Phát Đường 31/3, Quy Nhơn Bình Định B 0913495292
2 NT Hưng Thịnh 35 Tăng Bạt Hổ,Qui Nhơn Bình Định B 0862724249
3 NT Thanh Sơn Trần Hưng Đạo,Qui Nhơn Bình Định B 0905329588
4 NT Thanh Hằng 79 Nguyễn Thái Học,Qui Nhơn Bình Định B 01686377367
5 NT Phương Kiều Nguyễn Thái Học,Qui Nhơn Bình Định B 0905825678
6 NT  Bảo Dung 321 Nguyễn Thái Học,Qui Nhơn Bình Định B 0934735377
7 HT SỐ 52 Trần Hưng Đạo,Qui Nhơn Bình Định B 0983611146
8 HT SỐ 28 Trần Hưng Đạo,Qui Nhơn Bình Định B 0914054133
9 NT Kim Thoa Trần Hưng Đạo,Qui Nhơn Bình Định B 0949539591
10 Hồng Hà Trần Hưng Đạo,Qui Nhơn Bình Định B 0935877167