Nghệ An


Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B

DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:

 
STT

 

Tên nhà thuốc

Địa chỉ nhà thuốc

Sản phẩm
Điện Thoại
1
Trần Thị Hương
88 Nguyễn Trường Tộ B  
2
Nguyễn Văn Phượng
Nghi Liên B  
3
Nguyễn Thị Cẩm Mai
Chựo Mê Trang B  
4
Vũ Thị Lê
Chợ Gám, Yên Thành B  
5
Phan Thị Tần
Ngã Tư, Quán Bánh B  
6
Dương Thị Tân
Chợ Hôm, Cửa Lò B  
7
Nguyễn Thị Thu Hằng
Mai Thúc Loan B
0986.120.776
8
Vũ Thị Thanh Xuân
Chợ Quán, Nghi Hoa B  
9
Hồ Thị Ái
Nguyễn Viết Thuật B
0383.579.155
10
Phạm Thị Liên
Chợ Vinh B  
11
Phạm Thị Ái Nga
Chợ Vinh B  
12
Trần Quốc An
CN Dược Nghi Lộc B  
13
Thái Thị Nga
Chợ Quá Lau B  
14
Dương Thị Kỷ
66 Hecman B  
15
Nguyễn Thị Hạnh
29 Đặng Tất B
0383.831.770
16
Hương Mơ
167 Nguyễn Sinh Sắc B  
17
Lê Ngọc Bình
Số 1 Trần Hưng Đạo B  
18
Nguyễn Xuân Sỹ
59 Đề Thám B  
19
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
144 Nguyễn Phong Sắc B  
20
Trần Thị Thanh Dung
Nghi Xuân B  
21
Phạm Thị Tuyết Mai
Nghi Xuân B  
22
Trần Thị Bé
Nghi Xuân B  
23
Hồ Thị Vinh
148 Nguyễn Phong Sắc B  
24
Nguyễn Thị Phương
144 B Nguyễn Phong Sắc B  
25
Trần Mạnh Thi
Chợ Vinh B  
26
Hồ Thị Thu
Thượng Sơn, Đô Lương B  
27
Nhà Giang
Tân Sơn, Đô Lương B  
28
Dương Thị Thảo
Thượng Sơn, Đô Lương B  
29
Nguyễn Thị  Bích Yến
Chợ Vinh B  
30
Tôn Đức Thắng
Chợ Vinh B  
31
Lê Thị Kim Anh
NT Khánh Vi B  
32
Phạm Thu Thủy
Nguyễn Văn Trỗi B  
33
Nguyễn Mạnh Hà
KTX Đại học B  
34
Trần Thu Hiền
Chợ Đại Học B  
35
Lê Thị Tấm
Chợ Vinh B  
36
Đậu Thị Hưởng
Công ty Thái Hòa B  
37
Trần Văn Luân
Chợ Vinh B  
38
Trần Mạnh Sơn
Chợ Vinh B  
39
Trần Thị Dung
Lê Viết Thuật B  
40
Nông Thị Phương Dung
165 Hải Thượng Lãn Ông B  
41
Trần Thị Yến
Thạch Hưng, Thạch Hà B  
42
Nguyễn Thị Mỹ Hà
24 Nguyễn Công Trứ B  
43
Nguyễn Thị Thọ
169 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh B  
44
Nguyễn Thị Ngân Hà
167 Hà Huy Tập,TP Hà Tĩnh B  
45
Nguyễn Thị Thúy
TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh B  
46
Trần Thị Hà Xuyên
91 Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh B  
47
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thạch Bình,TP Hà Tĩnh B  
48
Nguyễn Thị Thùy Vân
Thạch Trung, TP Hà Tĩnh B  
49
Trần Văn Dũng
CN Dược TP Hà Tĩnh B  
50
Lê Thị Lan Anh
Chợ TP Hà Tĩnh B  
51 
 Lê Thị Dung
 
Lê Viết Thuận - Tp Vinh
B
0383.857.225
52   Văn Thị Hạnh  Nguyễn Phong Sắc - Tp Vinh  B 0383.847.642
 53
 
Nguyễn Thị Oanh
 
Trần Phú - TP Vinh
 B
0982.952.795
 54
 
Đặng Ngọc Khánh
 
Chợ Quán Lau - Nghệ An
 B 0388.693.779
         
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------