Thanh Hóa

Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:


STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện thoại
1 Hoa Sự Đường Quang Trung , TH B 0915251228
2 Thanh Tứ
Hậu Lộc, TH
B 0373381366
3 Phương Linh
Đường Đội Cung , TH
B 0987409212
4 Nguyễn Thế Toàn TT Kim Tân ,Thạch Thành, TH B 0373655379
5 Chị Lựu Chợ Hải Yến ,Tĩnh Gia, TH B 0373602508
6 Thanh Tú Bái Thượng ,Thọ Xuân,TH B 0988335929
7 Mã Nết Tây Hòa ,Thọ Xuân, TH B 0983962957
8 Chị Thu TT Bỉm Sơn, TH B 0979415986
9 Chị Nga TT Kiện, TH B 0373843622
10 Minh Duy TT Kiện, TH B 0373843894
11 Chị Duyên TT Thạch Thành, TH B 0945315838
12 Chị Sen Thiệu Hóa, TH B 0373695573
13 Giang Ninh Hoàng Lay, Hoàng Hóa, TH B 0984732000
14 Chị Lan Nga Thạch, Nga Sơn, TH B 0915970056
15 Xâm Quý Đường Trường Thi, TH B 01655643910
16 Cô Yến Bến Ngự, Phường Trường Thi, TH B 0373713703
17 Trần Thị Hương TT Hậu Lộc, TH B 0373634924
18 Chị Phượng Tĩnh Gia, TH B 0945927609
19 Chị Liên Chợ SoTo, TH B 0986372916
20 Cô Mai Hải Bình, Tĩnh Gia, TH B 0989220139
21 Em Dung Huyện Thạch Thành, TH B 0919638565
22 Phương Đình Lê Tĩnh Gia, TH B 0904602959
23 Chị Thủy Phường Đội Cung, TH B 0949787959
24 Chị Hà Đông Minh, TH B 0987473198
25 Chị Hương TT Tĩnh Gia, TH B 0949421358
26 Chị Chung TT Đồng Tiến, TH B 0934458913
27 Chị Hằng Đội Cung ,TH B 0914255568
28 Chị Ngọc Đường Triệu Quốc Đạt,TH B 0943428111
29 Chị Nga Phố Lò Chum, TH B 0903493698
30 Chị Hằng Lê Quý Đôn,TH B 0918315878