Bến Tre

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Sản Phẩm Điện Thoại
1 Minh Châu 122,Đồng Khởi,Phú Khương, Tp. Bến Tre, Bến Tre B 0753.822.276
2 Thiên An 379,Nguyễn Đình Chiểu,P8, Tp. Bến Tre,  Bến Tre B 0753.814.234
3 Ngoc Thanh 29-30,Hùng Vương,P3, Tp. Bến Tre, Bến Tre B 0753.811.089
4 Ngọc Hân 307B,Nguyễn Văn Tư,P5, Tp. Bến Tre, Bến Tre B 0932.928578